WIĘCEJ

Strona główna

Bronisław Kazimierz Przybylski.  Przyznawał, że muzyka i wybór niełatwej profesji kompozytora były dla Niego oczywiste od zawsze. I na tym polu spełniał się przez całe swoje życie. „Bo trzeba szukać i próbować odnaleźć to, co jest bardzo blisko, a do znalezienia najtrudniejsze – trzeba znaleźć samego siebie. Jeśli to się uda, to nie będzie rozdźwięku między chęcią, pasją a wykonywanym zawodem. Wtedy - i tylko wtedy - marzenia i rzeczywistość to jedno”.

Urodzony Artysta, o niezwykłej wrażliwości i wyobraźni, siłami których potrafił znakomicie „przełożyć” na język muzyki świat Go otaczający – z całym bogactwem kolorów, emocji i dramatyzmem. Niezwykle konsekwentny w swoich wyborach, a równocześnie niespokojny duch – eksplorował przeróżne techniki, środki i formy muzyczne dla najlepszego przekazania swoich myśli. Nigdy nie bał się wyzwań, nowości czy eksperymentowania. Bo – jak mawiał - „komponowanie ma przecież coś z odkrywania”.
Wyjątkowo skromny w mówieniu o sobie, wyciszony, oszczędny w słowach, skupiony, znakomicie potrafił słuchać innych, stąd też tak wielu zawdzięcza jego radom i wskazówkom wybór dalszej drogi zawodowej czy nawet życiowej. Nieoceniony Pedagog i Mentor pokoleń studentów Akademii Muzycznej.

Autorzy niniejszej strony chcieliby przybliżyć wszystkim zainteresowanym – i tym, którzy już są miłośnikami muzyki Przybylskiego, i tym, którzy dopiero teraz mają okazję z nią się zapoznać – przebogaty świat Jego kompozycji oraz wybrane aspekty postawy artystycznej. Mamy też nadzieję, że strona stanie się, z czasem, forum wymiany informacji o wydarzeniach i koncertach prezentujących muzykę B.K. Przybylskiego.

/Strona ta powstała dzięki wsparciu finansowemu Funduszu Popierania Twórczości ZAiKS, któremu to niniejszym ogromnie dziękuję!/

Bronisław Kazimierz Przybylski © All rights reserved
Design by Kazimierz Przybylski