Więcej
Biografia

Bronisław Kazimierz Przybylski urodził się 11 grudnia 1941 w Łodzi. Był uznanym kompozytorem, niezwykle cenionym pedagogiem i współorganizatorem życia muzycznego Łodzi. Studiował w PWSM w Łodzi uzyskując dyplomy z teorii muzyki u Franciszka Wesołowskiego (1964) oraz kompozycji u Tomasza Kiesewettera (1969). Studia w zakresie kompozycji pogłębiał w latach 1965 – 67 u Bolesława Szabelskiego w Katowicach oraz u Romana Haubenstocka - Ramatiego w Hochschule für Musik und darstellende Kunst w Wiedniu w latach 1975 – 77. Od 1963 związany był z PWSM (obecnie Akademią Muzyczną) w Łodzi – od 1987 jako profesor nadzwyczajny, a od 1992 roku już jako profesor zwyczajny. W latach 1978 – 1981 pełnił funkcję prorektora do spraw naukowych, w latach 1987 – 1990 był dziekanem Wydziału Kompozycji, Teorii Muzyki i Rytmiki, a od 1991 stał na czele Katedry Kompozycji jako jej Kierownik. Przez ponad dwadzieścia lat (od 1987) prowadził w łódzkiej AM klasę kompozycji, wygłaszając gościnnie wykłady również w innych uczelniach europejskich – głównie w Niemczech, Holandii i Luksemburgu. Był inicjatorem stworzenia w AM w Łodzi sesji Musica Moderna, cyklicznej imprezy, dzięki której od 1982 – dwukrotnie w ciągu roku – podczas licznych koncertów i wykładów prezentowana jest polska i zagraniczna współczesna twórczość kompozytorska.

B. K. Przybylski był laureatem wielu ogólnopolskich i międzynarodowych konkursów kompozytorskich tj. Konkurs Kompozytorski im. Grzegorza Fitelberga (II nagroda w 1974 za Guernica – Pablo Picasso in memoriam i III nagroda w 1972 za In honorem Nicolai Copernici na orkiestrę), Konkurs Polskiego Radia (II nagroda w 1972 za Taniec na ork. smyczkową), Ogólnopolski Konkurs Kompozytorski w Białymstoku (III nagroda w 1984 za Return na orkiestrę), Międzynarodowy Konkurs Kompozytorski im. Henryka Wieniawskiego (wyróżnienie w 1976 za Capriccio na skrzypce solo), Konkurs Kompozytorski ZAiKS (nagroda w 1982 za In Memoriam – 4 pieśni na głos i zespół kameralny do słów poetów różnych), Międzynarodowa Trybuna Kompozytorska, Paryż 1984 (IV lokata za A Varsovie na orkiestrę) czy Premio di Composizione per letteratura pedagogica CEMEX Opere segnalate, Castelfidardo 1995 (za Maskerade na akordeon solo). Otrzymał nagrody MKiS (1974, 1980, 1991). Był też odznaczony Honorową Odznaką Miasta Łodzi, Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi, medalem Komisji Edukacji Narodowej, Nagrodą Prezesa Rady Ministrów za twórczość artystyczną dla dzieci i młodzieży, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Od 1971 roku był członkiem Stowarzyszenia Autorów ZAiKS, a od 1975 – Związku Kompozytorów Polskich (prezes Oddziału Łódzkiego od 1986 roku).

Utwory Bronisława Kazimierza Przybylskiego prezentowane były na wszystkich znaczących festiwalach muzycznych w Polsce i poza granicami kraju, tj. Warszawska Jesień, Poznańska Wiosna Muzyczna, Musica Polonica Nova we Wrocławiu, Festiwal Prawykonań w Katowicach, Światowe Dni Muzyki w Tel-Awiwie, Musikprotokoll w Grazu, czy Paryska Trybuna Kompozytorów. Były też wykonywane na wielu estradach europejskich, w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Meksyku, Japonii, RPA, czy Nowej Zelandii.

Odszedł, po krótkiej i ciężkiej chorobie, 4 kwietnia 2011 w rodzinnej Łodzi.

Bronisław Kazimierz Przybylski © All rights reserved
Design by Kazimierz Przybylski