Więcej
Twórczość kameralna i solowa

Kameralne:

 • Sonatina per clarinetto e pianoforte 1964
  Części: Allegro vivace; Improvisando. Quasi valzer, capricioso; Allegro vivace
  Prawykonanie: 1970; Łódź; Grzegorz Postołow – klarnet, Bronisław Hajn – fortepian
  Czas trwania: 5’30’’
 • Kwintet na instrumenty dęte, 1967
  Obsada: [fl, ob, cl B, cr F, fg]
  Części: Andante  – Allegro moderato; Andante
  Wydania: materiały wykonawcze – CBN
  Czas trwania: 7’
 • Quartetto del tritono 1969
  Obsada: [2 vn, vl, vc]
  Części: Lento pesante – Moderato; Adagio concertante; Finale – Presto
  Wydania: PWM 1976
  Prawykonanie: 21.03.1967; PWSM w Łodzi, koncert kompozytorski Koła Młodych; Kwartet "Pro musica": Kazimierz Kudanowski, Zdzisław Banaszczyk – skrzypce, Bogdan Tomczak – altówka, Jadwiga Kubiak – wiolonczela
  Czas trwania: 12'
 • Allegro na 5 akordeonów, 1970
  Wydania: „Poradnik Muzyczny” 1972, nr 6
  Czas trwania: 3’
 • Variábile-pezzo concertante na 5 akordeonów, 1970
  Dedykacja: „to Włodzimierz Lech Puchnowski and Warsaw Accordion Quintet”
  Wydania: AA 1984; Ricordi Edition 1980; „Poradnik Muzyczny” 1971 nr 11, Musiverlag Ralf Jung 2005
  Czas trwania: 3’

Solowe:

 • Trzy utwory /Drei Stücke/ na akordeon, 1963
  Części: Scherzo; Adagio; Rondo
  Wydania: PWM 1964, 1999
  Czas trwania: 5’30’’
 • Saggio di suonare na klarnet B, 1964
  Wydania: PWM 1973
  Prawykonanie: 1970; Łódź; Grzegorz Postołow
  Czas trwania: 2’
 • Tema con variazioni na fortepian, 1964
  Dedykacja: „Zbigniewowi Lasockiemu”
  Wydania: PWM 1971
  Prawykonanie: 30.03.1971; Łódź; Zbigniew Lasocki
  Czas trwania: 6’
 • Scherzo concertante na akordeon, 1966
  Wydania: PWM 1971
  Czas trwania: 5’
 • Mikroświatek na akordeon, 1967
  Części: Kwiaty ogrodowe – suita (5 części); Kwiaty polne – suita (5 części); Piotruś idzie do szkoły – temat z wariacjami; Na łące – suita (7 części)
  Wydania: PWM 1969, 1977, 1979
  Czas trwania: 20’

Pełny spis kompozycji kameralnych i solowych

Bronisław Kazimierz Przybylski © All rights reserved
Design by Kazimierz Przybylski