Więcej
Twórczość orkiestrowa i sceniczna

Orkiestrowe:

 • Quattro studi per orchestra 1970
  Obsada: [2 fl, 2 ob, 2 cl, 2 fg, 2 cr, 2 tr, 1 tn, batt (3), archi: 8 6 4 3 2]
  Części: Studio primo – Unisono; Studio secondo – Ritmico; Studio tertio – Sonore; Studio quattro – Concertante
  Dedykacja: „dla Orkiestry PLM w Łodzi z okazji jubileuszu 10-lecia”
  Nagrody: medal III ŁWA, 1971
  Wydania: Accent Edition 2003
  Prawykonanie: 28 i 29.05.1971; Łódź;  Orkiestra FŁ, dyr. Janusz Przybylski
  Czas trwania: 10'
 • Suita tańców polskich na małą orkiestrę symfoniczną, 1971
  Obsada: [2 fl, fl picc, 2 ob, cr ingl, 2 cl, cl b, 2 fg, 2 cr, tr, tn, tb, batt (3), archi]
  Części: Polonez; Krakowiak; Kujawiak; Oberek
  Czas trwania: 10'
 • Taniec na orkiestrę smyczkową, 1972
  Obsada: [archi 8 4 3 1]
  Nagrody: II nagroda na Ogólnopolskim Konkursie Kompozytorskim PR, Warszawa 1972
  Prawykonanie: 1973; PR Warszawa
  Czas trwania: 3’
  Uwagi: utwór jest również IV. częścią Folklore
 • In honorem Nicolai Copernici /Omaggio a Nicolaus Copernicus/ na orkiestrę, 1972
  Obsada: [4 fl (2 fl picc), 4 ob, 4 cl, 4 fg (cfg), 4 cr, 4 tr, 3 tn, tb, batt (4), org, cel, 2 ar, 2 pfte, archi: 24 10 8 8]
  Części: Almagest; Planetarium; Commentariolus; De revolutionibus orbium coelestium
  Nagrody: III nagroda na Ogólnopolskim Konkursie Kompozytorskim im. G. Fitelberga, Katowice 1972
  Wydania: PWM 1974
  Prawykonanie: 25.05.1973; V ŁWA; Orkiestra FŁ, dyr. Zdzisław Szostak
  Nagrania: PR Katowice, WOSPRiTV; dyr. Zdzisław Szostak
  Czas trwania: 12'
  Uwaga: kompozycja In honorem Nicolai Copernici jest wykorzystana także jako I obraz baletu Homines
 • Scherzi musicali na orkiestrę smyczkową, 1973, 1978
  Obsada: wersja 1. [archi: 8 4 3 1], wersja 2. [archi: 7 2 2 1]
  Części: Gioco; Sottovoce; Variábile
  Dedykacja: wersja 2. „für Erich Schagerl”
  Nagrody: medal V ŁWA, 1973
  Wydania: materiały wykonawcze PWM
  Prawykonanie: wersja 1. 29.05.1973; V ŁWA; Orkiestra kameralna FŁ, dyr. Kazimierz Kudanowski; wersja 2. Berlin Zachodni; Orkiestra kameralna PWSM w Gdańsku, dyr. Henryk Keszkowski
  Czas trwania: 10'

Sceniczne:

 • Miriam - „Mistero di morte” muzyka baletowa, 1985
  Obsada: [obój solo, wiolonczela solo, fortepian solo, ork.: cmb (cel), pfte, batt (3), archi: 4 4 4 1]
  Części: Prologo – Moderato; Subito; Unquieto; Involontario; Agitato; Piu mosso; Furioso; Grave; Liberato; Epitaffio
  Dedykacja: „in memoriam Truman Capote”   
  Prawykonanie: 19.05.1985; Teatr Wielki w Łodzi
  Czas trwania: 30'
 • Homines  balet, 1972
  Obsada: obraz I  [4 fl (2 fl picc), 4 ob, 4 cl, 4 fg (cfg), 4 cr, 4 tr, 3 tn, tb, batt (4), org, cel, 2 ar, 2 pfte, archi: 24 10 8 8]; obraz II [3 fl (fl alt), 3 ob, 3 cl (cl b), 2 fg, cfg, 4 tr, 3 cr, 3 tn, tb, batt (3), ar, archi: 20 6 6 4]
  Części: obraz I: In honorem Nicolai Copernici; sceny: Almagest; Planetarium; Commentariolus; De revolutionibus orbium coelestium; obraz II: Memento; sceny: Miłość; Zazdrść; Gniew; Nienawiść; Śmierć
  Wydania: materiały wykonawcze – PWM
  Czas trwania: obraz I. 12'; obraz II. 12'
 • Smok wawelski  balet  – pantomima w dwóch aktach, ośmiu odsłonach, 1987
  Obsada: [3 fl (fl picc, fl alt), 3 ob, 3 cl (cl b), 3 fg (cfg), 3 tr, 4 cr, 3 tn, tb, ar, pfte, batt (3), archi]
  Libretto: Bronisław Kazimierz Przybylski (wg legend ludowych)
  Części: Akt I, sceny: Rynek krakowski; Rycerski turniej; Rycerze przed smocza jamą; Trwoga na rynku. Akt II, sceny: W izbie szewca; Szewczyk przed smoczą jamą; Królewski dziedziniec; Rynek krakowski
  Czas trwania: 90'
 • I Suita orkiestrowa z baletu Smok wawelski „Kto pokona smoka”
  Części: Rynek krakowski; Rycerski turniej; Rycerze przed smocza jamą; Trwoga na rynku
  Czas trwania: 30'
 • II Suita orkiestrowa z baletu Smok wawelski „O groźnym smoku i dzielnym szewczyku”
  Części: W izbie szewca; Taniec szewców; Taniec wokół barana; Szewczyk przed smoczą jamą
  Czas trwania: 15'

Pełny spis kompozycji orkiestrowych i scenicznych

Bronisław Kazimierz Przybylski © All rights reserved
Design by Kazimierz Przybylski